ΑΣΚΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΥΠΟ-ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

- Πάσα
- Υποδοχή
- Οδήγημα
- Σουτ

- Ξεμαρκάρισμα
- Συνεργασία 1-2